Hofvet drivs idag av Vallstas föreningsliv i samverkan som en ideell förening.

Föreningar som ingår i sammanslutningen är:

  • Vallsta Idrottsförening
  • Vallsta Skidklubb
  • Vallsta Gymnastikförening
  • Vallsta Bygderåd
  • Hov och Åkre byalag
  • Arbrå Hemslöjdförening

Historia


NTO Hofsbaneret startade sin verksamhet 1889 och hade som mest ca 400 medlemmar och den första byggnaden uppfördes 1892. Den högra byggnaden som inrymmer Stora Salen tillbyggdes 1927. Från början bedrevs traditionell nykterhetsverksamhet och trivselkvällar med olika teman. Under 40- 50- och 60-talet hade lokalen sin blomstringsperiod med lokala mycket uppskattade teaterföreställningar, ofta skrivna av Hilding Olsson från Orbaden. Lokalen fungerade även som biograf och bibliotek.


Under vårvintern 2009 kontaktar Erik Westberg, ordförande i IOGT-NTO-Hofsbaneret lokalavdelning 344 i Vallsta, ordföranden i Vallsta Bygderåd Ulf Lindblom. Westberg har en önskan om att Bygderådet tar över fastigheten Bollnäs, Åkre 3:25 i bygden kallad NTO-lokalen. Orsaken är att NTO:s 19 medlemmar är gamla och ser svårigheter att bedriva verksamhet och underhåll av lokalen. Lokalen var vid tillfället i hyfsat skick förutom behov av fasadmålning samt renovering av lägenheten på övervåningen. Lokalen uppvärms med pellets förutom Stora Salen som har en mycket gammal oljepanna. En positiv omständighet var att i NTO:s kassa fanns ca 300 000 kr som bland annat härrörde från en gåva på 1 miljon av Åke Nygårds i Vallstabyn vid hans frånfälle. Åke var mera känd som Nygårs-Åke. Av gåvan återstod ca 300 000 kr som lokalavdelningen valde att använda till renovering av Hofvet för att underlätta en överlåtelse.